Loading...

برچسب: ابعاد پانل فوم

ابعاد پانل فوم

فوم ها foam معمولا در اندازه های مختلف (ضخامت)مانند ۱۰، ۱۳ و یا ۱۵ سانتی متری به بازار عرضه میشوند.

بنابراین برای ساخت دسته های مبل :

قسمت های نازک و ظریف یک مبل با توجه به ضخامت فوم ها نمی توان از فوم استفاده کرد.

همچنین قالب فوم ها میتواند ساده (تخت) یا محدب (عدسی) باشد.

در قالب ساده هردو طرف فوم تخت است.

اما در قالب محدب یک طرف فوم تخت و یک طرف دیگر آن به صورت محدب است.

قالب محدب یا عدسی فوم معمولا در جاهایی که برجستگی نیاز باشد استفاده می شود.

مانند نشیمنگاه مبلمان، البته در برخی مدل های مبلمان و نه همه آنها چنین تیکنیکی می تواند موثر باشد.

مقایسه فوم گرم با فوم سرد :

فوم سرد در مقایسه با فوم گرم طول عمر بیشتری دارند.

دچار افت یا از دست دادن خاصیت ارتجاعی خود نمی شوند.

باور نمی کنید به صندلی اتومبیل خود دقت کنید.

صندلی اتومبیل ها از جنس فوم سرد هستند.

با گذشت چندین سال شاید فقط نیاز باشد روکش های آن تعویض شود.