Loading...

برچسب: انواع سازه

اهمیت سازه

 

گزارشات متعددی از خرابی ساختمان ها، پل ، رانش جاده ها و خرابی دیوار های حائل ثبت و ضبط شده است.

ساختمان و ابنیه متعددی نیز در طول تاریخ در اثر وقوع زلزله های بزرگ ویران شده اند.

بمنظور جلوگیری از خسارت های ناشی از زلزله لازم است :

به طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله و یا بطور خلاصه تر ، ساخت ، طراحی ساختمان ضد زلزله توجه ویژه ای شود.

 

نیروی وارد بر سازه

 

متناسب با کاربر و شرایط و موقعیت، بار های متنوعی به سازه های مختلف structure وارد می شود.

اما متداولترین بار هایی که در طراحی استراکچر های معمول مورد توجه قرار می گیرند به چند طریق دسته بندی می شوند.

معروف ترین روش دسته بندی بارهای وارد بر سازه مبتنی بر ماهیت و منشا آنها است که عبارتند از :

بار مرده

بار زنده

بار برف

بار باران

بار ناشی از یخ زدگی

بار خاک

فشار ناشی از آب

بار باد

بار زلزله

بار های حرارتی

و…

اما در دسته بندی دیگری، بار های وارد بر سازه یا ساختمان با توجه به امتداد اعمال بار طبقه بندی می شوند :

بار های ثقلی و بار های جانبی.

باز در دسته بندی دیگری میتوان به تغییرات بار با زمان توجه نمود که در این حالت بار وارده به دو گروه :

بار استاتیک ( ایستا ) و بار دینامیک ( پویا ) طبقه بندی می شوند.

تفاوت بارهای استاتیک با بار دینامیک در این است که :

۱- بار های دینامیک نسبت به زمان متغییر هستند.

۲- در سازه ایجاد ارتعاش و حرکت می کنند.

بنحوی که معادله حاکم بر حرکت شامل :

شتاب، جرم ، سرعت و میرایی نیز می باشد.

درحالیکه معادله حاکم بر سیستم های ایستا فقط شامل سختی و جابجایی است.

در مواردی که ابعاد سازه بزرگ باشد، بار حرارتی اهمیت بسیار زیادی پیدا می کنند.

تا جایی که تغییرات دمایی می تواند منجر به تخریب و فروریزش نیز گردد.

لذا در طراحی سازه باید به بارهای وارده توجه ویژه ای شود.

تا علاوه بر تامین نیاز و کاربر مناسب، ایمنی نیز حفظ گردد.

نقش اصلی مهندس طراح علاوه بر دو نکته مذکور این است :

اهداف ساخت بصورت اقتصادی و با طراحی بهینه ، مقرون بصرفه و معقول، به سرانجام برساند.

طرح فروش  زمستانی