Loading...

برچسب: بیمارستان

بیمارستان

بيمارستان معمولا يك ساختمان بزرگ يا چادر بزرگ است.

در آن، انجام مراقبت و درمان از سوی پزشکان، جراحان، پرستاران، متخصصان و دیگر افراد انجام می‌گیرد.

معمولا بيمارستان از نظر بزرگي فضا، تعداد كاركنان، انواع خدمات و تنوع رشته هاي درماني، وسيع تر از درمانگاه يا ساختمان پزشكان است.

 

تعریف بیمارستان

در گذشته به بیمارستان، مریضخانه و خسته خانه هم گفته می‌شد.

در منابع قدیم فارسی از واژه‌هایی چون دارالشفا و بیت‌الادویه و محکمه ( مکان فعالیت حکیم یا همان طبیب ) نیز برای نامگذاری بیمارستان استفاده می‌شده‌است.

بیمارستانها یا به فارسی افغانستان شفاخانه ، نهادی است برای تیمارداری و درمان بیماران.

 

معماری بیمارستان

شکل بیمارستانها به شدت از چگونگی دسترسی به آن و مسیرهای رفت و آمد متأثر است؛

بنابراین، در این مورد تصمیم‌گیری شود که یک شکل مانند ستون فقرات با شعبات انتخاب شود.

یا مسیرهای رفت و آمد از یک هسته مرکزی به شکل شعاع‌ها خارج شوند.

تنظیم ارتباطاتات عمودی در داخل یک بیمارستانی، باید طوری طراحی شود که قسمت‌های عملکردی، مراقبت، درمان، تأمین، دسترسی به بیماران ممنوع الملاقات، حیاط سرویس به صورت کارامد به هم مرتبط و در دسترس باشند.

 

بخش‌های بیمارستان

داخلی

جراحی

بخش_مراقبت‌های_ویژه

اورژانس

آزمایشگاه

رادیولوژی

دیالیز

CCU

زنان

فیزیوتراپی

اطفال

عفونی

سوختگی

روانی

و…

طرح فروش  زمستانی