Loading...

برچسب: ساندویچ پنل سقفی سه گام

ساندویچ پنل سقفی سه گام

ساندویچ پنل سقفی سه گام با کاربری سقفی هم جهت دارا بودن مقاومت خمشی بیشتر و هم جهت آب بندی مناسب در محل اتصال به یکدیگر دارای گامهای ذوزنقه ای بوده اند.

کام و زبانه نیز از نوع ذوزنقه ای می باشد.

عملکرد به صورت همپوشانی می باشد.

پیچهای اتصال دهنده پانل به اسکلت نگهدارنده سازه ای از روی گامهای ذوزنقه ای نصب شده و نمایان می باشد.

در عرض ساندویچ پانل سقفی سه گام ، پانل 3 گام ذوزنقه ای موجود می باشد.

ویژگی ساندویچ پنل سقفی سه گام

عرض پانل ها با احتساب کام و زبانه 108 سانتیمتر می باشد.

بعد از محکم شدن پانلها به یکدیگر هر پانل عرض مفید 100 سانتیمتر را پوش می دهد.

مبنای محاسبه متراژ عرض مفید 100 سانتیمتر می باشد.

ورق های رویه و زیرین پانل ها می تواند از نوع گالوانیزه پیش رنگ شده و یا آلومینیوم به صورت طرح دار شادولاین باشند.

عایق هسته داخلی نیز می تواند با به کارگیری پلی اورتان ( PUR ) ، یا پلی ایزوسیانات ( PIR ) و یا پشم سنگ ( RW ) تشکیل شود.

طرح فروش  زمستانی