Loading...

برچسب: سردخانه دو مداره

سردخانه دو مداره

سردخانه دو مداره را سردخانه های کوتاه مدت یا بلند مدت نیز می نامند.

سردخانه دو مداره نمونه ای از سردخانه های صنعتی می باشد.

سردخانه صنعتی cold-storage مجموعه ساختمان و تأسیسات است.

در سردخانه صنعتی، شرایط لازم برای :

نگهداری محصولات کشاورزی،

مواد غذایی

دیگر مواد یا کالاهای فاسدشدنی از نظر دما، رطوبت نسبی و …

به طور مصنوعی تأمین می‌شود.

سردخانه های دو مداره cold-storage ، سردخانه ایست که قابلیت عملکرد هر دو حالت سردخانه زیر صفر وسردخانه بالای صفر را داراست.

در سردخانه های دومداره بایستی پس از تخلیه سردخانه ( بالای صفر یا زیر صفر ) :

در یکی از این حالات و تغییر به حالت دیگر ، اتاق سردخانه را با مواد نانو ضدعفونی و شستشو کرد که پس از بارگیری مجدد باعث بو گرفتن محصول جدید نشود.

نگهداری محصولات مختلف در شرایط بهینه، نیاز به سردخانه های مجزایی دارد که از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست.