Loading...

برچسب: مصالح ساختمانی نوین

مصالح ساختمانی نوین

مصالح ساختمانی نوین ، سبک سازی مصالح ساختمانی یکی از مباحث نوین در علم ساختمان است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد.

این فناوری عبارتست از :

کاهش وزن تمام شده ساختمان با استفاده از تکنیک های نوین ساخت مصالح جدید.

بهینه سازی روش های اجرا کاهش وزن ساختمان.

این فناوری علاوه بر صرفه جویی در هزینه زمان و انرژی زیان های ناشی از حوادث طبیعی مانند :

زلزله را کاهش داده و صدمات ناشی از وزن زیاد ساختمان را به حداقل می رساند.

برای بکارگیری تکنیک های سبک سازی نخست باید به مسئله اول علل سنگین شدن وزن ساختمان توجه کافی شود؛

پس از شناخت این علل و عوامل :

باید جهت حذف یا به حداقل رساندن تاثیر آنها و وزن تمام شده ساختمان تلاش نمود.

ویژگی های مصالح ساختمانی نوین

روش های سبک سازی ساختمان بطور عمده به دو دسته تقسیم میگردند :

۱-  سبک کردن اجزای باربر ساختمان

۲-  سبک کردن سازه ساختمان

بخش عمده ای از مباحث مربوط به سبک سازی و تکنیک های رایج :

در مورد دستیابی به وزن مناسب ساختمانی را در بر میگیرد که شامل موارد زیر می باشد.

شناخت مصالح سبک رایج در صنعت ساختمان (در داخل و خاج کشور) .

تکنولوژی استفاده از آنها  .

معیار های ارزیابی میزان کارایی این مصالح بعنوان مصالح سبک .

میزان تاثیر به کار گیری مصالح نو در کاهش وزن ساختمان .

هزینه و زمان مورد نیاز اجرای یک ساختمان .