Loading...

برچسب: نصب عرشه فولادی

مراحل ساخت و تولید و نصب عرشه فولادی

نصب عرشه فولادی دارای مراحل مختلف می باشد که به اختصار به توضیح این مراحل می پردازیم.

 

رول فرمینگ در نصب عرشه فولادی

 

اولین مرحله از عملیات اجرای سقف عرشه فولادی فرمینگ ورق توسط دستگاه رول فرمینگ می باشد.

مطابق با نقشه های شاپ و لیست تعداد و اندازه مورد نیاز هر پروژه که توسط مهندسین شرکت تهیه و تنظیم و پس از تایید نهایی توسط کارفرما تولید ، بسته بندی و کد گذاری گردیده و آماده همل به محل پروژه می شود.

حمل و نقل بر روی اسکلت برای نصب عرشه فولادی

 

در این مرحله جهت جابجایی و حمل ورقها به روی اسکلت از تاور یا جرثقیل استفاده می شود.

مطابق با نقشه های شاپ و کد محل تخلیه که بر روی هر بندیل درج گردیده در محل مورد نظر تخلیه می گردد.

 

نحوه نصب  عرشه فولادی

 

پس از حمل ورق ها به روی اسکلت ، نصب ورق های عرشه فولادی مطابق با دتایلهای اجرایی و ضوابط عمومی آغاز می شود.

حمل و نصب عرشه ها بایستی به نحوی صورت پذیرد که :

در حین حمل آسیب دیدگی بر روی عرشه ها بوجود نیاید.

دپوی عرشه ها در کارگاه نصب ، بایستی به نحوی صورت پذیرد که :

بر اثر دپو شدن عرشه ها بر روی یکدیگر دچار تغییر شکل نشوند.

در صورت مغاییرت فواصل تیرهای اصلی و فرعی با نقشه های شاپ یا سازه :

اجرای عرشه ها با طول بیشتر از 3 متر بدون تعبیه تیر فرعی اضافی یا شمع بندی مجاز نیست.

گلمیخ ها در نصب عرشه فولادی

گلمیخ هایی که در این نوع سقف استفاده می شود :

به جهت نوع مصالح و روش خاص اجرا ، یکی از اجزای مهم این نوع سقف محسوب می شود.

نحوه نصب گلمیخ ها :

گلمیخ ها توسط  دستگاه جوش قوس الکتریکی به نام stud welding ،بر روی پل ها و تیر های سازه ای جوش می شود.

 

نقش آرماتور در نصب عرشه فولادی

 

آرماتور مورد استفاده در سقف عرشه فولادی مطابق با طراحی دال از آرماتور حرارتی یا محاسباتی استفاده می شود.

می بایست از نوع AIII تهیه گردد.

اجرای شبکه مش :

کلیه میلگردهای مصرفی در دال کامپوزیت عرشه فولادی میبایست از نوع AIII باشد.

مقاومت تسلیم آرماتورهای مورد استفاده در دال بتن آرمه رویه ، مطابق ظوابط AISC ، نباید از 525 Mpa  تجاوز کند.

میلگردها در هنگام نصب و بتن ریزی باید :

بدون زنگ زدگی زیاد و هرگونه خاک ، روغن ، چربی و یا پوشش دیگری که چسبندگی آنها به بتن را کاهش دهد ، باشد.

جهت قالب بندی و نصب عرشه فولادی از سه روش استفاده می گردد :

 

فلاشینگ :

 

از ورق فولادی گالوانیزه 4/0-5/0 میلیمتر استفاده می گردد که پس از مراحل برش و خمکاری به صورت ناودانی تولید می گردد.

اندازه هر قسمت از اضلاع فلاشینگ متناسب با نقشه های هر پروژه متغیر بوده  است.

توسط میخ فولادی بر ر وی تیرهای مورد نظر نصب گردیده و به کمک سیم آرماتور به سقف فیکس می شود.

این نوع قالب  ماندگار بوده و نمی تواند پس از بتن ریزی مجددا مورد استفاده قرار گیرد.

 

تخته چوبی :

 

از تخته های به قطر 2.5 سانتی متر و عرض 12 الی 15 سانتی متر استفاده  می گردد.

جهت عدم جذب آب بتن توسط تخته ها را می بایست به روغن آغشته نمود.

مطابق با دهانه های مختلف برش داده و توسط سیم آرماتور به سقف فیکس نمود.

پس از به اتمام رسیدن مرحله بتن ریزی باز شده و در سقف های بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

بتن :

 

مقاومت فشاری بتن مورد استفاده با توجه به اینکه از بتن سبک یا بتن معمولی استفاده می گردد.

می تواند از 200 تا 300 کیلو گرم بر سانتی متر مربع متغیر باشد.

با توجه به نوع بارگذاری و مشخصات دهانه تعیین خواهد شد.

 

طرح فروش  زمستانی