Loading...

برچسب: پلی اورتان

پلی اورتان

پلي اورتان به دسته از مواد شیمیایی كه از واكنش پلی يول و ايزوسیانات تشكيل شده، اطلاق می گردد.

پس از توليد تجاري پلي يورتان ها در سال هاي ۱۹۴۰ ميلادي و استفاده از پلي اترها در توليد فوم هاي پلي اورتان، استفاده از آنها به عنوان عايق حرارتي و برودتي بسيار رايج و متداول گرديد.

استفاده از فوم پلي اورتان سخت به دليل ساختار كامپوزيتي پلي اورتان با سلول هاي هم اندازه و بسته هوا، طي محاسبات انتقال حرارت، فوم پلي اورتان سخت ميزان ضريب هدايت حرارتي بسيار پاييني را ايجاد مي نمايد .

هرچه تعداد و اندازه سلول های بسته كوچك تر و يكنواخت تر باشد، راندمان عايق پلي اورتان بالاتر بودهاست.

استفاده از آن نتايج مطلوب تري را حاصل خواهد كرد .

پیوند یورتانی از طریق واکنش افزایشی بین یک گروه ایزوسیانات و یک ترکیب دارای هیدروژن فعال مثل گروه هیدروکسیل تشکیل شده است.

گروه های ایزوسیانات به شدت واکنش پذیر بوده و به همین علت پیشرفت واکنش آنها نیاز به افزایش دما ندارد.

مهمترین ویژگی این گروه از پلیمرها این است که پس از واکنش ساختاری پایدار بوجود می آید.

 

فوم سخت پلی اورتان

از سوي ديگر با توجه به دامنه رايج استفاده از عايق هاي حرارتي در مصارف خانگي، صنعتي و نظامي دامنه دمايي ۳۰ تا ۱۱۰ درجه سانتيگراد مي باشد.

مطالعات انجام شده نشان داده كه فوم هاي سخت پلي اورتان به عنوان عايق حرارتي پلي يورتان نسبت به ساير عايق هاي حرارتي از راندمان عملكرد مطلوب تري برخوردار مي باشد .

اين خود بزرگترين مزيت استفاده فراوان و گسترده از عايق پلي يورتان مي باشد.

کاربرد پلی اورتان

اورتان ها به شکل های مختلف از جمله :

فوم های نرم،

فومهای سخت؛

الاستومرها، تزموپلاستیک الاستومرها،

رزین،

رنگ،

پوشش،

چسب،

انواع جلادهنده

و… در دنیا کاربرد دارند.

كاربرد اصلي پلی اورتان ها استفاده در ديواره هاي ساندويچ پانل است.

همچنين یکی ديگر از کاربردهای پلی اورتان ها، استفاده به عنوان پوشش لوله‌های مدفون در خاک با هدف حفاظت در برابر خوردگی می باشد.