Loading...

برچسب: پنل فوم

پنل فوم

فوم ها foam معمولا در اندازه های مختلف (ضخامت)مانند ۱۰، ۱۳ و یا ۱۵ سانتی متری به بازار عرضه میشوند.

بنابراین برای ساخت دسته های مبل، قسمت های نازک و ظریف یک مبل با توجه به ضخامت فوم ها نمی توان از فوم استفاده کرد.

همچنین قالب فوم ها میتواند ساده (تخت) یا محدب (عدسی) باشد.

در قالب ساده هردو طرف فوم تخت است اما در قالب محدب یک طرف فوم تخت و یک طرف دیگر آن به صورت محدب است.

قالب محدب یا عدسی فوم معمولا در جاهایی که برجستگی نیاز باشد استفاده می شود.

مانند نشیمنگاه مبلمان، البته در برخی مدل های مبلمان و نه همه آنها چنین تیکنیکی می تواند موثر باشد.