Loading...

برچسب: ساندویچ پانل سوله

ساندویچ پانل سوله

 

ساندویچ پانل سوله ، برای طراحی سوله industrial-shed متخصصان این امر باید نکات بسیاری را مد نظر بگیرند .

بی توجهی به هریک از آنها باعث ایجاد خسارات زیادی در سازه می گردد، این نکات عبارتند از :

1- بار مرده مثل برف

2- بارهای جانبی مثل زلزله و باد

3- بار جرثقیل

4- ارتفاع دیوار

5- دهانه و طول سوله

6- درصد شیب سقف

7- پوشش سقف و دیوارها

( ساندویچ پانل سوله )

بدیهی است که ساخت و نصب سوله های صنعتی industrial-shed امری تخصصی است.

تیم های فنی و شرکت های محدودی هستند که نسبت به ساخت صحیح و ایمن سوله های صنعتی، اقدام می کنند.

برش

مونتاژ

جوش و رنگ آمیزی ( خصوصاً نوع رنگ انتخابی متناسب با مناطق مرطوب )

نصب سوله ( رگلاژ و تنظیم قاب های سوله )

اقدامیست بسیار حساس، باید توجه داشت که مهاربندهای جانبی سوله باید به سرعت و همزمان اجرا گردند.

زیرا یکی از نقاط ضعف سازه سوله ضعف پایداری آن در برابر نیروهای جانبی (مانند باد) است.

البته این مهم توسط بادبندهای جانبی کاملا مهار می گردد اما زمان اجرای آن بسیار اهمیت دارد.

( ساندویچ پانل سوله )

طرح فروش  زمستانی