Loading...

برچسب: پانل سوله

پانل سوله

 

تعریف سوله :

به سازه های فلزی شیب دار که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می شوند.

از این نوع سازه ها در :

کارخانه ها ،

انبارها ،

آ شیا نه ها ی هواپیما ،

مرغداری ها ،

سالن های ورزشی ،

فروشگاههای بزرگ ،

تعمیر گاهها

و . . . استفاده می شود .

 

این سازه ها با ساختمان های معمولی از لحاظ طراحی متفاوت بوده و دارای دهانه های بزرگ می باشند.

همین موضوع باعث شده که در ساخت آنها از تیر ورق استفاده شود.

به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون ها ، جهت ساخت سوله نمی توان از پروفیل های موجود دربازار استفاده نمود.

باید اقدام به تهیه ورق و ساخت سوله industrial-shed نمود که اصطلاحاً به نوع ساخت آن تیر ورق میگویند.

 

انواع  سوله industrial-shed

 

۱) سوله تک دهانه به صورت ۸

 

۲) سوله دو یا چند دهنه با ستون مشترک به صورت ۸۸ یا ۸۸۸ یا ۸۸۸۸

 

۳) سوله قوسی ( در این نوع رفترها دارای قوس معین می باشد )

 

۴) سوله تمام قوسی ( در این نوع ،ستون ورفتر هردو دارای قوس می باشند )

 

۵) سوله چند ضلعی

 

از آنجا که طراحی پانل سوله کاریست تخصصی با دقت زیاد، نکات و الزامات مهمی را شامل می شود.

بی توجهی به آنها موجب افزایش هزینه و کاهش صرفه اقتصادی بوده.

همچنین با کاهش استحکام و پایداری سازه موجب بروز حوادث جبران ناپذیری میگردد.

 

طرح فروش  زمستانی